Partnerzy biznesowi

  • Zebra Technologies
  • SICK

Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation tworzy technologie identyfikacji i śledzenia obiektów, dzięki którym możliwe jest gromadzenie użytecznych danych i cennych informacji, zapewniając przedsiębiorstwom nieosiągalną wcześniej przejrzystość procesów zachodzących w firmie przez nadanie fizycznym przedmiotom „cyfrowego głosu”. Rozwiązania z bogatej oferty firmy Zebra zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych na temat produktów, zasobów i ludzi. Pozwala to kierownictwu przedsiębiorstw podejmować trafniejsze, bardziej przemyślane decyzje, reagować na informacje w czasie rzeczywistym, a przede wszystkim pomaga firmom zrozumieć mechanizmy własnego działania i możliwości ich ulepszenia.

IBCS Poland posiada certyfikat Premier Solution Partner w firmie Zebra Technologies.

SICK

Należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników - od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych. Jako lider rynku w dziedzinie technologii, firma SICK ze swoimi czujnikami i rozwiązaniami aplikacyjnymi tworzy doskonałe podstawy dla bezpiecznego i efektywnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami oraz ochrony środowiska naturalnego.

Rozwiązania firmy SICK — zarówno w zakresie produktów, jak i oferowanych systemów i usług — mają przede wszystkim jeden cel: ułatwiać życie klientom, pomagając im w rozwiązaniu złożonych problemów. Kiedy się to udaje, klienci zdobywają przewagę nad konkurencją — na przykład poprzez zwiększenie wydajności, większą elastyczność lub oszczędność zasobów.